Projektit‎ > ‎

Päättyneet hankkeet

JULKISEN SEKTORIN HANKKEET JA JULKISRAHOITTEISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN TOTEUTUS JA KONSULTOINTI
 • EU 7. Puiteohjelmaan kuuluva hanke, jossa kehitetään korkeatasoisia ratkaisuja bioöljyjen hyödyntämiseksi. VTT Crant agreement no: 289170 "APROPOS-Added value from high protein & high oil industrial co-streams"
 • Karelia ENPI CBC 2007–2013 - ohjelmaan kuuluva hanke, jossa kehitetään ratkaisuja kalateollisuuden jätteiden sekä bioresurssien hyödyntämiseksi. KA397 "AQUAREL- Aquatic resources for green energy realization" Asiakas Karelia ENPI CBC. Toteutusaika 3/2011-3/2013
 • Karelia ENPI CBC 2007–2013 -ohjelmaan kuuluva hanke, KA358 "Eco-efficient tourism". Asiakas Karelia ENPI CBC. Toteutusaika 3/2011-3/2013
 • Karelia ENPI CBC 2007–2013 -ohjelmaan kuuluva hanke, Kunnallisteknisten järjestelmien mm. jätehuollon kehittäminen Sortavalassa. KA198 "Support to sustainable development of Sortavala town for the improvement of environmental situation". Asiakas Karelia ENPI CBC. Toteutusaika 3/2011-3/2013
 • Karelia ENPI CBC 2007–2013 -ohjelmaan kuuluva hanke, jossa kehitetään vesihuollon ratkaisuja Venäjän harvaanasutun alueen tarpeisiin. Asiakas Karelia ENPI CBC. Toteutusaika 3/2011-3/2013
 • Viipurin yrityspuiston autonomiset energiaratkaisut. Selvitys liiketoimintasuunnitelman pohjatiedoiksi ”Viborg Industrial Park” -yrityspuistolle Viipurissa. Asiakas Lappeenranta Innovation Oy. Toteutusaika 11/2010 - 1/2011
 • Tuotteita jätteestä (Waste Into Products) WIP -hanke. Hankkeessa luottiin järjestelmä PETmuovijätteiden keräämiseksi Karjalan tasavallan alueella ja kerätyn raaka-aineen käsittelemiseksi ja jalostaminen tuotteiksi. Asiakas Karelia ENPI CBC. Toteutusaika 1/2010-12/2010
 • Luoteis-Venäjän alueella valmisteltavien ”onshore”- investointihankkeiden selvittäminen ja niiden statuksen ja toteutusaikataulun sekä koon määritteleminen. Asiakas Kainuun Etu Oy. Toteutusaika 12/2009 - 10/2010
 • Alakurtin teknologia- ja osaamiskeskuksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Tilaaja Sallan kunta. Toteutusaika 9-12 / 2009
 • Jätehuollon tilan kartoitus Karjalan tasavallassa. Esiselvityshanke yhdyskuntien ja teollisuuden jätehuollon tilasta ja kehittämistarpeista. Toteutusaika 8-12/2009. Asiakas Pohjoismaiden ympäristörahasto NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation)
 • Cleaner Production työseminaari. Toteutusaika 1-2/2009. Asiakas Suomen Ympäristöministeriö
 • Jätehuollon tilan kartoitus Komin alueella. Esiselvityshanke jätehuollon tilasta ja kehittämistarpeista Komin alueella. Toteutusaika 5/2008-10/2008. Asiakas Pohjoismaiden ympäristörahasto NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation)
 • Sairaalajätteiden tilan kartoitus Arkangelin alueella. Esiselvityshanke sairaalajätteiden tilasta ja kehittämistarpeista Arkangelin alueella. Toteutusaika 4/2008-6/2008. Asiakas Pohjoismaiden ympäristörahasto NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation)
 • Biojätteen(puujätteen) hyödyntämisen mahdollisuudet Suomen lähialueilla. Toteutusaika 4/2008-4/2009. Asiakas Suomen Ympäristöministeriö
 • Jätehuollon tilan kartoitus Arkangelissa ja Nenetsiassa. Esiselvityshanke jätehuollon tilasta ja kehittämistarpeista Arkangelin alueella ja Nenetsiassa. Toteutusaika 10/2007 - 1/2008. Asiakas Pohjoismaiden ympäristörahasto NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation)
 • Oulun ja Pohjois-Karjalan kauppakamarien Interprise yritystapaamiset Murmansk-Pietari – hankkeen toteuttaminen. Asiakas Oulun ja Pohjois-Karjalan kauppakamarit. Toteutusaika 4/2007 – 12/2007
 • Esiselvitys Ecopark Oulu-konseptista Pohjois-Pohjanmaan ympäristöklusterin yritysten yhteisestä toimitilasta. Toteutusaika 2001
 • Ecopark Oulu sisältökonsepti-hankkeen ympäristötietopalvelukonseptin kehittäminen. Asiakas NorTech Oulu Oulun yliopisto. Toteutusaika 4/2004 - 1/2005
 • Karjalan tasavallan alihankintaolosuhteiden kartoitus, KARAL-hanke. Sortavalan, Kostamuksen ja Pääjärven liiketoimintamahdollisuuksien arviointi. Ecofoster Oy:n yrityshanke, jossa osarahoitusta Euroopan Unionin Karjala Interreg naapuruusohjelmasta. Toteutusaika 1/2006 – 2 /2007
 • Oulun kauppakamarin Barents Business Trade and Investments -hankkeen Yritys-, vero- ja investointi -työryhmän johtaminen. Asiakas Oulun ja Pohjois-Karjalan kauppakamarit. Toteutusaika 11/2002 – 9/2004
 • Markkinaselvitys ja yhteistyöneuvotteluiden koordinointi. Potentiaalisten elektroniikkakomponenttien valmistajien ja jälleenmyyjien määrittäminen Venäjällä. Asiakas kansainvälinen sopimusvalmistaja. Toteutusaika 12/2004 – 1/2005
 • Venäjän tuotannollisen liiketoimintaympäristön kartoitus ja selvitys kansainvälisille suuryrityksille. Toteutusaika 6 – 9/2004
 • Strateginen suunnittelu ja prosessin vaiheittainen kuvaus tuotannollisen yritystoiminnan käynnistämiseksi Venäjällä Suomen lähialueilla. Asiakas Kemijärven kaupungin yrityspalvelut. Toteutusaika 4 – 8/2002.