Projektit

Ecofoster Group Oy toteuttaa ympäristö- ja infrastruktuurialan hankkeita, joissa kehitetään uutta liiketoimintaa ja parannetaan ympäristön tilaa.

Yhtiö on mukana toteuttamassa esimerkiksi tuotannollisen toiminnan, bioöljyjen jalostamisen ja jätehuollon kehittämishankkeita. Samalla se vie suomalaista osaamista ulkomaille.
  
Yhteistyökumppanien kanssa Ecofoster Group Oy kokoaa kehittämishankkeita, joiden osarahoitus voi tulla julkisista lähteistä, esim. EU-ohjelmat ja kansalliset rahoituslähteet.
Alisivut (1): Päättyneet hankkeet