Asiantuntijapalvelut

 • Venäjälle etabloituminen ja tuotantotoiminnan käynnistäminen
 • Venäjälle suuntautuvat asiantuntija-, projektinjohto- ja rakennuttamistehtävät
 • ympäristö- ja rakennusalan kehittämishankkeiden toteuttaminen
 • liiketoimintamallien arviointi ja kehittäminen
 • tytäryhtiön hallinnon konsultointi ja toteuttaminen
 • investointien valmistelu, projektijohto ja -koordinointi
 • asiantuntijapalvelut viennissä ja tuonnissa
 • sopimustekniikka, sopimuskonsultaatio Venäjänkaupassa
 • jätehuollon ja vesisektorin tilan ja olosuhteiden selvitykset
 • infrastruktuurirakentaminen
 • business to business kontaktien-/neuvottelujen sekä "workshop" tilaisuuksien järjestäminen

Liiketoiminnan kehittämishankkeiden valmistelu ja toteuttaminen

 • yhteistyöverkostojen kokoaminen kehittämishankkeisiin
 • kehittämishankkeiden valmistelu ja dokumentaatio
 • rahoituksen suunnittelu
 • kehittämishankkeiden toteuttaminen

Teollisuustuotannon asiantuntija-palvelut

 • tuotannollisen toiminnan selvitykset Venäjällä
 • tuotannollisen toiminnan käynnistäminen Venäjällä
 • tytäryhtiön perustaminen Venäjälle
Alisivut (1): Referenssit