Asiantuntijapalvelut

  • Venäjälle etabloituminen ja tuotantotoiminnan käynnistäminen
  • Venäjälle suuntautuvat asiantuntija-, projektinjohto- ja rakennuttamistehtävät
  • ympäristö- ja rakennusalan kehittämishankkeiden toteuttaminen
  • liiketoimintamallien arviointi ja kehittäminen
  • tytäryhtiön hallinnon konsultointi ja toteuttaminen
  • investointien valmistelu, projektijohto ja -koordinointi
  • asiantuntijapalvelut viennissä ja tuonnissa
  • sopimustekniikka, sopimuskonsultaatio Venäjänkaupassa
  • jätehuollon ja vesisektorin tilan ja olosuhteiden selvitykset
  • infrastruktuurirakentaminen
  • business to business kontaktien-/neuvottelujen sekä "workshop" tilaisuuksien järjestäminen

Liiketoiminnan kehittämishankkeiden valmistelu ja toteuttaminen

  • yhteistyöverkostojen kokoaminen kehittämishankkeisiin
  • kehittämishankkeiden valmistelu ja dokumentaatio
  • rahoituksen suunnittelu
  • kehittämishankkeiden toteuttaminen

Teollisuustuotannon asiantuntija-palvelut

  • tuotannollisen toiminnan selvitykset Venäjällä
  • tuotannollisen toiminnan käynnistäminen Venäjällä
  • tytäryhtiön perustaminen Venäjälle
Alisivut (1): Referenssit